Specialisten

WordSpeed maakt huiswerk wél leuk

WordSpeed is dé online game voor kinderen met een leesachterstand. Het programma leert kinderen – samen met de leescoach, die hen daarbij ondersteunt – spelenderwijs beter technisch lezen.

De spelvorm houdt het leren uitdagend voor de kinderen. De moeilijkheidsgraad van WordSpeed past zich automatisch aan, om het leereffect te maximaliseren.

Huiswerk meegeven is nooit leuk, werken met WordSpeed wel. Als ambulant IB’er, RT’er of eerstelijns logopedist biedt u ouders en hun kinderen een betaalbaar hulpmiddel waarmee zij thuis of op school zelf remediërend en met plezier aan de slag gaan.

U betaalt per kind slechts € 5,00 per maand. Voordeel voor u als specialist is dat u pas achteraf betaalt en alleen voor de leerlingen die WordSpeed in die maand hebben gebruikt. Maandelijks ontvangt u een overzichtelijke factuur. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over een WordSpeed abonnement voor uw praktijk.

Wat zeggen WordSpeed klanten?

“Een jongen met faalangst werd bij mij aangemeld die eerder al 48 RT lessen gehad heeft die de problemen niet konden oplossen. Hij heeft iedere les aan mij laten zien hoe goed het lezen met WordSpeed vooruit gegaan is. Jullie programma is ‘gewoon’ zó goed dat deze resultaten dus werkelijk mogelijk zijn!”

Voor álle kinderen met leesproblemen

Bijna één op de vijf kinderen in de basisschoolleeftijd heeft in meer of mindere mate te maken met een leesachterstand. Dit geldt ook voor kinderen in de eerste jaren van de middelbare school. Voor kinderen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie zijn er hulpprogramma’s. Deze kinderen vormen slechts een klein percentage van de kinderen met leesproblemen. Voor alle andere kinderen, zonder deze diagnose maar met leesproblemen was er tot voor kort eigenlijk niets. Maar nu is er WordSpeed!

WordSpeed is geschikt voor álle kinderen die problemen hebben met technisch lezen. WordSpeed werkt met een in de praktijk bewezen methode die is ontwikkeld door orthopedagogen en psychologen met jarenlange ervaring in het aanpakken van leesachterstanden. Lees de empirische onderbouwing van de effecten van WordSpeed.

Slechts 10 minuten per dag oefenen is genoeg. Met een game die lezen leuk maakt: niet schools of gebaseerd op een schoolse methode, zoals kinderen dat al zo vaak voorbij zien komen. Dat is meestal de oorzaak dat kinderen thuis onvoldoende oefenen.

WordSpeed ‘speelt’ het kind op de tablet, PC of notebook, net als bij elk ander spelletje. Zo wordt het daadwerkelijk ‘spelender wijs’. WordSpeed vormt op die manier een mooie aanvulling op uw eigen oefeningen en consulten.

Met WordSpeed biedt u bovendien een doorgaande lijn tot en met 14 jaar. Met name voor oudere kinderen vult u hiermee een lacune, want de huidige hulpmiddelen richten zich vooral op jongere kinderen. Daarmee is WordSpeed interessant voor intern begeleiders, logopedisten, remedial teachers én bijlesleraren Nederlands.

Zo werkt WordSpeed

alien_Aalien_F

In WordSpeed leert een leerling de Nederlandse taal aan Aliens die onze planeet komen bezoeken. Terwijl die het spel speelt, is de leerling dus eigenlijk de meester! Als het kind een woord of zin goed voorleest, verdienen de Aliens punten.

De ouder volgt het kind tijdens het spel. Als het kind een woord of zin correct hardop voorleest, beloont de ouder het goede resultaat door op de vingerafdruk te klikken, waarna het kind een nieuw woord of een nieuwe zin te zien krijgt.

Samenwerken met ouders en scholen

Via Thinkmaster.nl heeft u toegang tot een persoonlijk dashboard. Daarop kunt u zien welke vorderingen de kinderen maken. Dit dashboard kunt u ook delen met ouders, leerkrachten op school of andere begeleders. Zo vormt WordSpeed een onderdeel van de samenwerking met ouders en scholen.

Test WordSpeed!

WordSpeed werkt op een tablet, PC of notebook. Wilt u testen of WordSpeed ook voor uw zorgleerlingen interessant is? Test WordSpeed 3 dagen gratis via ons proefabonnement!

Van ThinkMaster zijn ook serious games in de maak voor begrijpend lezen en dyscalculie.

Gratis proberen

Maak nu gratis kennis met WordSpeed

Proefabonnement van 3 dagen