Scholen

Praktisch remediërend hulpmiddel ter ondersteuning van uw zorgprogramma

WordSpeed is dé online methode voor leerlingen met een leesachterstand. Het hulpmiddel leert kinderen – samen met de leescoach, die hen daarbij ondersteunt – spelenderwijs beter technisch lezen. Zowel de ouders als tutorleerlingen kunnen als leescoach fungeren.

De spelvorm houdt het leren uitdagend voor de kinderen. De moeilijkheidsgraad van WordSpeed past zich automatisch aan, om het leereffect te maximaliseren. Dit sluit aan op de huidige vraag naar passend onderwijs: met WordSpeed kunt u leerlingzorg op maat aanbieden, waarbij ook in de thuissituatie wordt geoefend. WordSpeed is te gebruiken tot de leeftijd van 14 jaar.

Voor een abonnement betaalt u slechts € 5,00 per leerling per maand. Voordeel voor scholen is dat u pas achteraf betaalt en alleen voor de leerlingen die WordSpeed in die maand hebben gebruikt. Maandelijks ontvangt u een overzichtelijke factuur. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over een WordSpeed abonnement voor uw school.

Voor álle kinderen met leesproblemen

U kunt WordSpeed gebruiken naast bestaande lesmethodes. Uw aanpak op school zit het gebruik van WordSpeed niet in de weg. Uw zorgleerlingen laten oefenen met WordSpeed kost geen extra werk, leerkrachten zijn geen tijd kwijt aan voorbereiding en kunnen de vorderingen van de leerling volgen in hun persoonlijke Dashboard. WordSpeed werkt op een tablet, PC of notebook. Lees de empirische onderbouwing van de effecten van WordSpeed.

Met WordSpeed biedt u bovendien een doorgaande lijn tot en met 14 jaar. Met name voor uw oudere leerlingen vult u hiermee een lacune, want de huidige hulpmiddelen richten zich vooral op jongere kinderen. Bovendien kunt u WordSpeed inzetten voor een veel grotere groep. WordSpeed is immers voor álle kinderen met leesproblemen, niet alleen voor de leerlingen met een dyslexieverklaring.

WordSpeed werkt volgens een bewezen methode en is ook in de interventieperiodes als hulpmiddel te gebruiken, nog voordat er al dan niet dyslexie is vastgesteld.
WordSpeed is ontwikkeld door orthopedagogen en psychologen met jarenlange ervaring in het aanpakken van leesachterstanden.

Zo werkt WordSpeed

In WordSpeed leert een leerling de Nederlandse taal aan Aliens die onze planeet komen bezoeken. Terwijl de Aliens de taal leren, is de leerling dus eigenlijk de meester! Als het kind een woord of zin goed voorleest, verdienen de Aliens punten.
De leescoach volgt het kind tijdens het spel. Als het kind een woord of zin correct hardop voorleest, beloont de leescoach het goede resultaat, waarna het kind een nieuw woord of een nieuwe zin te zien krijgt.
Als u WordSpeed op school gebruikt, kunt u ook een klassenassistent of tutorleerling de beoordelaar laten zijn.

Samenwerken met ouders en specialisten

Scholen met een abonnement op WordSpeed blijven voortdurend op de hoogte van de voortgang van hun leelingen. Via Thinkmaster.nl heeft u toegang tot een persoonlijk dashboard. Daarop kunt u zien welke vorderingen uw leerlingen maken. U kunt dit dashboard ook delen met de ouders, de intern begeleider, remedial teacher of logopedist. Zo vormt WordSpeed onderdeel van de samenwerking met ouders en externe specialisten.

Test WordSpeed!

Kies ook voor de slimme aanpak van leesachterstanden met WordSpeed. Probeer WordSpeed 3 dagen gratis via ons proefabonnement! Wilt u na de proefperiode WordSpeed aanschaffen op school, dan betaalt u voor het gebruik per maand €5,00 per leerling. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over een WordSpeed abonnement voor uw school.

Schaft u WordSpeed niet aan als school? Wordt dan onze ambassadeur en adviseer ouders om zelf een abonnement op WordSpeed aan te schaffen voor hun kind voor €5,00 per maand.

Van ThinkMaster zijn ook games in de maak voor begrijpend lezen en dyscalculie.

Gratis proberen

Maak nu gratis kennis met WordSpeed
Proefabonnement van 3 dagen