Dyslexie

W

at is dyslexie en hoe kan WordSpeed helpen?

 

Dyslexie is een hot item op elke basisschool en middelbare school van Nederland. 20% van de Nederlandse basisschoolleerlingen heeft in meer of mindere mate moeite met lezen. Toch krijgt maar 3,8% de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie, op grond waarvan deze kinderen hulp aangeboden krijgen.

alien_GDyslexie – vroeger ook wel bekend onder de term woordblindheid – is een verzamelnaam voor een geheel aan aandoeningen en stoornissen die leiden tot hardnekkige problemen bij het leren lezen en het vlot toepassen van de spellingsregels.

Dyslexie komt in verschillende vormen voor. Kinderen kunnen moeite hebben met het herkennen van het woordbeeld (visueel) of problemen ondervinden bij het begrijpen van taal en klanken (fonetisch, auditief). De wetenschap is het er nog niet over eens wat precies de oorzaak van dyslexie is. ‘Dyslexie’ is daarom een beschrijvende diagnose en geen verklarende diagnose. Het wordt wel steeds duidelijker dat er niet één oorzaak is, maar dat dyslexie wordt veroorzaakt door een combinatie van cognitieve factoren.

In onze maatschappij, waarin taal steeds belangrijker wordt, is het een serieus probleem als je niet goed kunt lezen. Dat begint al op de basisschool, waar zelfs het rekenen steeds taliger wordt – denk bijvoorbeeld aan de bekende ‘redactiesommen’. Ook voor een goed begrip van zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde is een goede leesvaardigheid vereist.

Eigenlijk is er ook geen duidelijk onderscheid te maken tussen mensen met dyslexie en ‘gewone’ zwakke lezers. Hun leesproblemen kunnen worden veroorzaakt door onder meer gebrekkige concentratie of ondermaats leesonderwijs.

Daarom hebben wij WordSpeed ontwikkeld: een remediërende app die álle kinderen helpt die moeite hebben met technisch lezen. Ook voor de ruim 16% van de basisschoolleerlingen die geen diagnose dyslexie hebben gekregen, maar toch elke schooldag merken hoe vervelend het is om niet goed of te langzaam te lezen.