Dyscalculie

W

at is dyscalculie en hoe kan ThinkMaster helpen?

Dyscalculie is een stoornis die de laatste jaren meer aandacht krijgt op basisscholen in Nederland. Toch is dyscalculie nog een ondergeschoven kindje in vergelijking met de manier waarop dyslexie tegenwoordig wordt aangepakt – met vergoedingen en extra ondersteuning bij de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie.

En dat terwijl zo’n 10% van de Nederlandse kinderen kampt met ernstige rekenproblemen. Deze hebben een grote impact op het functioneren van een kind – in de klas, maar ook daarbuiten. Bij zo’n 2% van alle kinderen kunnen die problemen worden benoemd als dyscalculie, maar dat wil niet zeggen dat gebrek aan inzicht de oorzaak is voor de rekenproblemen bij de overige kinderen.
alien_C
Een rekenstoornis blijkt uit hardnekkige problemen met het vlot en accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en toepassen van rekenprocedures. Daardoor gaat het schrijven van en rekenen met (grotere) getallen niet goed.

Net als bij leesproblemen komen de rekenproblemen in verschillende gradaties voor. Rekenproblemen komen aan het licht als een kind:

  • er heel lang over doet om sommen tot 20 uit het hoofd te leren
  • getallen niet goed op volgorde kan zetten en schrijven
  • wel goed kan tellen, maar niet goed weet hoe het sommen moet oplossen
  • niet goed kan onthouden met welke getallen het bezig is en daardoor in de war raakt
  • langer moet nadenken voor het zich bepaalde zaken weer herinnert.

Dyscalculie wordt vastgesteld door onderzoek, aan de hand waarvan een probleemanalyse, beschrijving en classificatie van het rekengedrag worden opgesteld.

Om rekenproblemen het hoofd te bieden, ontwikkelen we bij ThinkMaster remediërende apps die het rekenen systematisch trainen. Met deze apps willen we kinderen helpen vanaf halverwege groep 3 tot en met klas 2 in het middelbaar onderwijs.

Op de hoogte blijven?

Onze app voor dyscalculie is momenteel in ontwikkeling. Wilt u op de hoogte worden gebracht zodra de app beschikbaar is? Ons even een seintje geven is genoeg.